داده ورزان

ارتباط با داده ورزان

تلفن های تماس

دفتر فروش

تهران، بزرگراه کردستان، نبش جهان آرا، برج شهاب، طبقه 8، واحد 15

کد پستی : 1438884143
qrcode ارتباط با داده ورزان
qrcode داده ورزان

جهت دانلود اطلاعات تماس بر روی موبایل، اینجا را کلیک کنید.

فرم درخواست اطلاعات بیشتر

 • اطلاعات شخصی

  لطفا مشخصات فردی خود را، منحصراً به زبان فارسی، به صورت دقیق و کامل وارد نمایید.
 • اطلاعات تماس

  لطفا اطلاعات تماس خود را با دقت وارد نمایید, از این اطلاعات جهت ارتباطات بعدی سایت با شما استفاده خواهد شد.
 • شرح پروژه و انتظار شما از ما

  شرح مختصری از پروژه طراحی سایت مورد نظرتان، هدف، کارکردها، چند زبانگی و... آن بیان کنید. اگر سند RFP دارید ارائه نمایید و یا اگر سایت مشابه و الگویی مد نظر شماست آدرس آن را به ما بگویید.
 • Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, gif, png, zip, rar.
 • ممانعت از سابمیت ماشینی