گواهی های حسن انجام کار تقدیر و تشکر ها و سپاسگزاری مشتریان قدرشناس داده ورزان

govahi-header

شرکت بازرگانی سیهاوی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرکت تولیدی صنعتی سینجر

جامعه معلولین ایران

دانشگاه آزاد اسلامی زرندیه

شرکت گسترش انرژی نوین

گروه بازرگانی استیری

شرکت دنیای تجارت استون پل

شرکت مخابرات استان اصفهان

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

شرکت پارس اتوماسیون

صنایع سرد سبوحی

شرکت منشور الکترونیک نگاه

مرکزمشاوره ازدواج و مشاوره خانواده همدردی

همایش ملی شناورهای تندرو

صنایع سرد شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان کالا

شورای هیئات مذهبی استان قزوین

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر تهران

طرح ملی تغییر آب و هوا سازمان حفاظت محیط زیست

شرکت چای زرین

شرکت تکنو ای وی

شرکت تولیدات بتن اصفهان