گواهی های حسن انجام کار

تقدیر و تشکر ها و سپاسگزاری مشتریان قدرشناس داده ورزان

شرکت بازرگانی سیهاوی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرکت تولیدی صنعتی سینجر

جامعه معلولین ایران

دانشگاه آزاد اسلامی زرندیه

شرکت گسترش انرژی نوین

گروه بازرگانی استیری

شرکت دنیای تجارت استون پل

شرکت مخابرات استان اصفهان

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

شرکت پارس اتوماسیون

صنایع سرد سبوحی

شرکت منشور الکترونیک نگاه

مرکزمشاوره ازدواج و مشاوره خانواده همدردی

همایش ملی شناورهای تندرو

صنایع سرد شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان کالا

شورای هیئات مذهبی استان قزوین

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر تهران

طرح ملی تغییر آب و هوا سازمان حفاظت محیط زیست

شرکت چای زرین

شرکت تکنو ای وی

شرکت تولیدات بتن اصفهان